RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW ROD

Aktualne wiadomości

POWRÓT

Powrót
Okręg Mazowiecki
Polskiego Związku Niewidomych

wraz z

Radą Ociemniałych Diabetyków

zapraszają na prelekcje i porady dietetyka:

najbliższe  Pt

Potrawy - smacznie i zdrowo

Przepisy omówi dietetyk dr inż. Katarzyna Kowalcze

Spotkanie odbędzie się

15 czerwca (poniedziałek), o  godz. 9.00

w budynku Polskiego Związku Niewidomych

w Warszawie, przy ul. Jasnej 22, I piętro, świetlica

WSTĘP WOLNY, lecz liczba miejsc ograniczona

Kontakt z organizatorami:
sekretariat - (22) 827-21-30
Hanna Wysocka - 607-621-974

Wszechnica Żywieniowa w SGGW zaprasza na prelekcje w semestrze letnim w roku akad. 2012/2013

        Wszechnica Żywieniowa w SGGW Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zaprasza na prelekcje w semestrze zimowym w roku akad. 2012/2013.

Prelekcje transmitowane są on line - szczegóły na podanej niżej stronie internetowej.

PROGRAM:

 • 20 marcaa - Wybrane problemy żywienia seniorów - prof. dr hab..Wojciech Roszkowski
  Zagadnienia wykładu (dokument w formacie PDF)

 • 17 Kwietnia - Dzisiaj zjemy rybę a jutro? - Prof. dr hab. Piotr J. Bykowski (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni)

 • 15 maja - O sałatach i innych ciekawych warzywach liściowych, mało znanych i zapomnianych - dr inż. Ewelina Hallmann

 • 19 czerwca - Ciekawostki o warzywach korzeniowych, dyniowych, psiankowatych - dr inż. Ewelina Hallmann

 • 20 lutego - Karmienie piersią - naturalnie i z korzyścią - dr hab. Hanna Kawecka, prof. SGGW

        Prelekcje odbywają się w trzecią, środę miesiąca, o godz. 17.15, w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159C, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II.
Dojazd autobusami: 148, 166, 185, 193, 503.
WSTĘP WOLNY!
Materiały z wykładów można kupić w punkcie kserograficznym przy wejściu do budynku.
Wykłady dostępne są również on line. Szczegóły na stronie internetowej, do której adres znajduje się poniżej.
Kontakt z organizatorką mgr Hanną Wysocką:
- telefon - (22) 59-37-004
- adres e-mail: hanna_wysocka@sggw.pl
Nasza strona: wszechnica_zywieniowa.sggw.plOcena funkcji serca w oparciu o parametry echokardiograficzne i NT-pro-BNP u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1

Drodzy Pacjenci,

Serdecznie zapraszam Państwa do badania naukowego zatytułowanego

Ocena funkcji serca w oparciu o parametry echokardiograficzne i NT-pro-BNP u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1.

Badanie będzie miało na celu ocenę echokardiograficzną (USG serca) zmian zachodzących w sercu w przebiegu cukrzycy typu 1.

Niekorzystny wpływ choroby na mięsień sercowy badany jest od kilkunastu lat. Cukrzyca jest niezależnym czynnikiem rozwoju dysfunkcji serca – niewydolność serca występuje kilkukrotnie częściej u osób z cukrzycą niż u pacjentów bez cukrzycy. Na zmiany w sercu wywołane cukrzycą  składają się: zmiany w komórkach mięśnia sercowego, mikroangiopatia (mikrouszkodzenie) wieńcowych drobnych naczyń krwionośnych (włosowatych) oraz neuropatia wegetatywna (uszkodzenie układu nerwowego w sercu).

Zmiany morfologiczne i czynnościowe mięśnia sercowego można ocenić w badaniach obrazowych. Do najczęstszych i najbardziej dostępnych metod diagnostycznych należy echokardiografia (USG serca), która pozwala na wykrycie zmian w mięśniu sercowym już we wczesnych etapach cukrzycy. W dotychczasowych pracach badano głównie zmiany w cukrzycy typu 2, niewiele natomiast jest badań dotyczących morfologii i funkcji serca u pacjentów z cukrzycą typu 1.

Państwa udział w badaniu umożliwi lepsze poznanie i zrozumienie procesów przebudowy i uszkodzenia serca związanych z cukrzycą typu 1, co w przyszłości może pomóc w skuteczniejszej ocenie kardiologicznej i leczeniu pacjentów z cukrzycą.

W celu przeprowadzenia badania poprosimy Państwa o poddanie się:
- Badaniu echokardiograficznemu - jest to nieinwazyjne badanie z zastosowaniem ultradźwięków (USG serca) - czas trwania 20-30 min.
- Pobraniu krwi żylnej (ok. 10,5 ml) - glukoza, lipidogram, NT-pro-BNP, kreatynina, hemoglobina glikowana (HbA1c)
- Pobraniu moczu (ok. 100 ml) -  badanie ogólne moczu + mikroalbuminuria
- Badaniu EKG – nieinwazyjne badanie czynności elektrycznej serca
- EKG wysiłkowe – badanie EKG podczas wysiłku – czas trwania ok. 20 min.

Badanie odbywać się będzie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim (dawniej – Szpital Bródnowski) ul. Kondratowicza 8, Warszawa, Klinika Kardiologii (II piętro, odcinek A, pokój 22). Osoba badająca – Ilona Jędrzejewska - lekarz internista, tel. 604-202-000.
Zapraszam osoby w wieku 18-40 lat, z cukrzycą typu 1 trwającą co najmniej od 10 lat. Bardzo ważne w badaniu jest, aby osoby nim objęte nie chorowały na następujące schorzenia: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, wady serca, niewydolność serca, migotanie przedsionków, kardiomiopatie, przewlekłe choroby płuc, przebyta kiedykolwiek zatorowość płucna, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, choroby innych gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Warszawa, dn. 15.02.2012

lek.med. Ilona Jędrzejewska
Jubileusz Rady Ociemniałych Diabetyków

        20 grudnia 2010 roku w Okręgu Mazowieckim miała miejsce niecodzienna uroczystość. Otóż swoje 10-lecie powołania obchodziła Rada Ociemniałych Diabetyków. Świętowanie odbyło się w Sali Tyflogalerii Biblioteki Centralnej PZN.
        Na tą niecodzienną uroczystość licznie przybyli obecni i byli członkowie Rady, jej współpracownicy i sympatycy. Przybyli też specjalni goście - najwyższe władze naszego Związku, na czele z Panią Anną Woźniak-Szymańską - Prezes Zarządu Głównego. Nie zabrakło też Pani Małgorzaty Pacholec - Sekretarz Generalnej Zarządu Głównego PZN.
        Należy tu podkreślić, że Pani Małgorzata Pacholec zainicjowała powstanie ROD - była i jest wielką jej entuzjastką. To pod jej czujnym okiem, od marca do listopada 2000 r., tworzyła się Rada, kiedy była Dyrektorem Okręgu Mazowieckiego. Swoją obecnością zaszczyciły też Radę obecne władze Okręgu Mazowieckiego - Pan Prezes Sylwester Peryt i Pani Dyrektor Dorota Data-Pawlak. Należy przy tym wspomnieć, że Pani Dyrektor przed powołaniem na to stanowisko była członkiem ROD, a przez prawie 3 lata pełniła funkcję Przewodniczącej.
        Na początku głos zabrał Stefan Zalewski - obecny Przewodniczący Rady, który przywitał przybyłych na tę piękną uroczystość. Następnie w sposób dość szczegółowy o powstawaniu, osiągnięciach i problemach Rady mówiła Hanna Wysocka. Wraz z innymi tworzyła Radę i była jej pierwszą Przewodniczącą. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od władz Okręgu Mazowieckiego - Pana Prezesa i Pani Dyrektor oraz od najwyższych władz Związku. Pani Prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska przekazała na ręce Przewodniczącego list gratulacyjny, którego treść zamieszczamy poniżej. Wszystkim obecnym członkom Rady wręczyła upominki. Podkreśliła też wielką rangę i zaangażowanie, jaką niosą potrzebującym członkowie ROD. Piękne i wzruszające słowa padły też pod naszym adresem od Pani Małgorzaty Pacholec.
        Jednak z różnych powodów nie wszyscy mogli przybyć na uroczystość . Z przyczyn zdrowotnych zabrakło na uroczystości Przewodniczącego Krajowej Rady Niewidomych Diabetyków- Jarosława Gniatkowskiego, który niegdyś był także członkiem ROD. Przesłał on list gratulacyjny, który został odczytany, a który zamieszczamy poniżej.
        Najbardziej wytrwali członkowie Rady, tj. Małgorzata Brańska, Jolanta Dąbrowska i Hanna Wysocka - działające od początku do chwili obecnej - otrzymały z rąk Przewodniczącego ROD wyjątkowo piękne dyplomy ze specjalną dedykacją. Pozostali członkowie Rady otrzymali dyplomy uznania.
        Na zakończenie uczestnicy uroczystości podzielili się opłatkiem. Życzeniom nie było końca.

Przewodniczący ROD
Stefan Zalewski

**********************************

LIST GRATULACYJNY Z ZG PZN
JUBILEUSZ 10-LECIA


Szanowny Pan
Stefan Zalewski
Przewodniczący Rady
Ociemniałych Diabetyków
przy Okręgu Mazowieckim
Polskiego Związku Niewidomych

Szanowny Panie Przewodniczący,
        proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji pięknego Jubileuszu 10-lecia działalności Rady Ociemniałych Diabetyków przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych. Składamy życzenia dla koleżanek i kolegów, członków i działaczy Rady oraz wszystkich przyjaciół wspierających Waszą pracę. Życzymy Państwu dalszych wspaniałych pomysłów i ogromnych chęci do ich realizacji, siły, wytrwałości, zdrowia. Życzymy Państwu również, byście dzięki działalności Rady dawali innym osobom prawdziwe wsparcie, a tym samym by życie osób z dysfunkcją wzroku stawało się coraz lepsze.

Anna Woźniak-Szymańska
Prezes ZG
Polskiego Związku Niewidomych

Małgorzata Pacholec
Sekretarz Generalna ZG
Polskiego Związku Niewidomych

**********************************

SŁOWO NA JUBILEUSZOWE SPOTKANIE OBECNYCH I BYŁYCH CZŁONKÓW ROD W 10 ROCZNICĘ JEJ POWOŁANIA W DNIU 20.12.2010 R.

Jarosław Gniatkowski
Przewodniczący Krajowej Rady
Niewidomych Diabetyków
Przy Zarządzie Głównym PZN

Szanowne Koleżanki, Koledzy i obecni, zaproszeni Goście!
        Pozwólcie, że w tak uroczystym dniu, złożę na Wasze ręce najserdeczniejsze gratulacje od Krajowej Rady Niewidomych Diabetyków, jak i też od siebie samego, bądź, co bądź, byłego członka ROD. Gratulacje dotyczą zarówno wytrwałości w działaniu, wszak minęło już 10 lat społecznego funkcjonowania ROD, jak i też samego pomysłu powołania tej grupy. Ideę wspierania osób chorych na cukrzycę z jednoczesną dysfunkcją wzroku podjęły jedynie samopomocowe formacje społeczników w strukturach PZN. Rada mazowiecka należy do najprężniej działających na terenie Polski. Ogromne są jej dokonania w zakresie:

 • rozpowszechniania edukacji diabetologicznej, organizacji szkoleń, warsztatów, wykładów, prelekcji i gromadzenia literatury specjalistycznej;
 • zabiegania o przystosowanie osprzętu diabetologicznego dla potrzeb osób niewidomych;
 • pozyskiwania udźwiękowionego sprzętu pomiarowego;
 • budowania społeczności osób dotkniętych wspólną chorobą i wspólną dysfunkcją wzroku;
 • propagowania problematyki niewidomych cukrzyków w różnych innych społecznościach.
        Nie ukrywam, iż działalność ROD była i jest inspiracją dla innych grup samopomocowych w Polsce. Jej sukcesy i chęć dzielenia się dobrymi praktykami stały się przyczyną rekonstrukcji Krajowej Rady Niewidomych Diabetyków przy ZG PZN w 2006 roku. Nie mogę też nie podkreślić, iż ja sam wiele zawdzięczam działalności w ROD, gdyż pod jej "opiekuńcze skrzydła" trafiłem na samym początku mego ociemnienia. Tu znalazłem zrozumienie mojej sytuacji, pomocną dłoń, wiedzę i włączyłem się w działalność społeczną. Takich wdzięcznych, jak ja, jest bardzo, bardzo wielu. Dlatego jeszcze raz, z całego serca, gratuluję. Jednocześnie życzę Radzie dalszych sukcesów, nowych pomysłów, nowych idei, świeżości, dalszego samozaparcia i "wiatru w żagle". Życzę satysfakcji z niesienia pomocy, uśmiechu podopiecznych, przeświadczenia, że zmienia świat na lepsze, a niewidomy diabetyk nie jest odsuwany na margines społeczny.
        Jednocześnie, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, łamiąc się z Wami opłatkiem, życzę, aby rodzący się w naszych sercach Jezus Chrystus, nadal podtrzymywał w nas płomień miłości, ludzkiej życzliwości, wzmagał pragnienie bycia pomocnym, bycia razem, przeciwstawiania się trudnościom.

Przewodniczący KRND
Jarosław Gniatkowski


PS. Przepraszam, że nie mogę osobiście uczestniczyć w uroczystości, ale moja sytuacja zdrowotna wymaga nagłej hospitalizacji. Warszawa, 20 grudnia 2010 r.
PROGRAM - Mazowiecka Szkoła dla Chorych na Cukrzycę

Patronat merytoryczny: Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. diabetologii - Pan profesor Waldemar Karnafel
Organizator: Zarząd Oddziału Województwa Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
przy współudziale Miasta Stołecznego Warszawy


        Zajęcia odbywać się będą jeden raz w miesiącu przez dwa dni. Uczestnicy: chorzy na cukrzycę ze świeżo wykrytą cukrzycą oraz ci, którzy chcą pogłębić wiedzę o cukrzycy i nauczyć się z nią żyć wg zasad i wymogów diabetologa; zajęcia w 20 osobowych grupach.

I dzień zajęć: od godz. 10,00 do 14,00 Sala wykładowa siedziby Oddziału Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Warszawa ul. Poznańska 38

Godz. 10,00 do 11,00 - „Pokazać cukrzycę” - zajęcia z diabetologiem dr Romanem Kuczerowskim. „Co oznacza rozpoznanie cukrzycy? - zagrożenia, powikłaniom można zapobiec”.
Godz. 11,00 do 11,15 - przerwa na herbatę - dyskusja
Godz. 11,45 do 13,15 - Spotkanie z dietetykiem Panem dr Dariuszem Włodarkiem, poprzedzone ankietą: „Opisz wszystkie posiłki jakie jadłeś wczoraj? - podaj ilości”.
„Co to jest dieta dla chorych na cukrzycę?” - zajęcia, warsztaty z dietetykiem.
Godz. 13,15 do 13,45 - obiad zgodnie z kanonami diety cukrzycowej. Jadłospis: wyliczona kaloryczność i wszystkie wymienniki.
Godz. 13,45 do 14,15 - „Nowoczesne metody leczenia cukrzycy” - Przedstawiciel F-rmy „Novo Nordisk” Edyta Wojtczak.
Godz. 14,15 do 15,15 - Spotkanie ze specjalistą ds. wysiłku fizycznego i rekreacji, Panią dr Martą Gawrońską.

II dzień zajęć: od godz. 10,00 do 14,00 Sala wykładowa, Warszawa ul. Poznańska 38

Godz. 10,00 do 11,30 - Spotkanie z psychologiem Panią mgr Magdą Chomką - „Życie z cukrzycą”; „Co rozpoznana cukrzyca zmieniła w Twoim życiu?”; „Aspekty radzenia sobie z nową sytuacją”
Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, trening asertywności, który pomoże uwierzyć w siebie.
Warsztaty dramowe, które będą miały na celu przezwyciężyć swoje kompleksy oraz pokonać nieprzewidziane sytuacje wynikające z choroby przewlekłej.
Godz.11.30 do 11,45 - przerwa na herbatę.
Godz. 11,45 do 12,45 - Spotkanie z pielęgniarką diabetologiczną, Panią Moniką Daszewską - „Postępowanie w leczeniu insuliną i środkami doustnymi”.
Godz. 12,45 do 13,15 - Obiad - zgodnie z kanonami diety cukrzycowej.
Godz. 13,15 do 14,15 - Spotkanie z socjologiem Panem dr Krzysztofem Marchlewiczem
Dyskusja panelowa na temat kształtowania się więzi społecznych w środowisku lokalnym diabetyków. Dyskusja i nauka życia z chorobą przewlekłą: zachowania diabetyków w społeczeństwie, otwarcie się na poszczególne grupy społeczne w rodzinie, środowisko pracy, w środowisku osób nieznanych, w kręgu przyjaciół, w szkole, na uczelni i innych grupach społecznych.
Godz. 14,15 do 15,15 - Spotkanie z diabetologiem - prof.dr hab. Waldemarem Karnafelem „Nowości i perspektywy leczenia cukrzycy”.
Godz. 15,15 do 16,15 - Podsumowanie szkolenia, wymiana doświadczeń między diabetykami, nawiązanie przyjaźni, przeprowadzenie ankiety: „Korzyści ze szkolenia - wnioski”.

Prezes
/ - /
dr Krzysztof Marchlewicz

V-ce Prezes
/ - /
Elżbieta Gnas

Terminy zajęć:
25, 26 sierpnia 2010 r.
29, 30 września 2010 r.
20, 21 października 2010 r.
17, 18 listopada 2010 r.
1, 2 grudnia 2010 r.
Dokładnych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: Centrum Edukacyjno-Zaopatrzeniowe w Warszawie, ul. Nowogrodzka 44
od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 do 18,00
Telefon: (22) 628-60-62

Sprawozdanie ze szkolenia ROD w roku 2009

        W dniach od 10 do 15 października 2009 roku odbyło się coroczne szkolenie niewidomych i słabowidzących diabetyków zorganizowane przez Radę Ociemniałych Diabetyków, działającą przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych.
        Zajęcia odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Rzemieślnik" w miejscowości Brok. W szkoleniu wzięło udział 38 osób. Oprócz diabetyków z Okręgu Mazowieckiego były tam również osoby z Okręgu Łódzkiego, Małopolskiego i Podkarpackiego.
        Tegoroczne szkolenie odbyło się pod hasłem "Cukrzyca typu 1 i typu 2 - różnice i cechy wspólne". Zajęcia przebiegały pod kierunkiem specjalistów takich jak lekarz diabetolog i dyplomowany dietetyk. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku po wykładach następowały pytania oraz porady indywidualne. Również wyżywienie podczas całego pobytu stanowiło element edukacyjny. Posiłki i potrawy przygotowano ściśle według jadłospisów i przepisów dietetyka, w przekonaniu, że po powrocie ze szkolenia diabetycy będą stosowali je w domu.
        Przez cały pobyt towarzyszył grupie terapeuta masażysta. Na codziennych zajęciach demonstrował ćwiczenia wskazane dla chorych na cukrzycę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości ćwiczącego.
        Podczas szkolenia odbyło się też spotkanie z przedstawicielem firmy Genexo, która jest producentem glukometru iXell Audio. Prezentacja tego nowego, udźwiękowionego glukometru spotkała się z dużym zainteresowaniem.
        Bardzo ważnym elementem rehabilitacji ociemniałych diabetyków jest integracja. Potwierdziły to wszystkie dotychczasowe szkolenia, łącznie z tegorocznym. W tym celu, po codziennych zajęciach edukacyjnych odbywały się spotkania towarzyskie. Zorganizowano też dwie wycieczki krajoznawcze.
        Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych.

Małgorzata Brańska

NOWY GLUKOMETR DLA NIEWIDOMYCH

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Niewidomych z satysfakcją informuje o ukazaniu się na rynku nowego glukometru dla niewidomych wyposażonego w moduł mówiący po polsku. Glukometr iXell Audio jest efektem długotrwałej współpracy Zarządu Okręgu Mazowieckiego z polską firmą farmaceutyczno-medyczną Genexo.
Dla członków PZN glukometr będzie sprzedawany w cenie 275 zł. + koszt przesyłki. Aby zakupić glukometr iXell Audio proszę dzwonić pod nr telefonów:
022 839 11 99, 0 663 771 281, 0 663 771 279
Zamówienia można również składać na portalu www.genexo.pl, pocztą mailową office@genexo.pl. Aby zakupić glukometr we wspomnianej cenie, trzeba będzie podać nr legitymacji członkowskiej PZN.
Wszelkie informację na temat glukometru iXell Audio można uzyskać na stronie firmy Genexo.
Dorota Data
Dyrektor PZN OM

Wizyty, wycieczki, zwiedzanie

W serwisie ROD utworzony został nowy dział pod nazwą: Wizyty, wycieczki, zwiedzanie. Zapraszamy do interesujących podróży z członkami ROD.

Tabele wymienników węglowodanowych

W dziale „WĘGLOWODANY” (autor - Hanna Wysocka) stworzony został nowy dział: Tabele wymienników węglowodanowych
ZAPRASZAMY!

Złota Odznaka Honorowa PZN dla ROD

        30 marca 2005 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych odznaczył Radę Ociemniałych Diabetyków przy Okręgu Mazowieckim Złotą Odznaką Honorową PZN oraz Listem Pochwalnym za osiągnięcia w pracy na rzecz ociemniałych diabetyków Okręgu Mazowieckiego.
        Odznakę oraz List Pochwalny wręczyła Prezes Zarządu Głównego PZN mgr Anna Woźniak-Szymańska. Jest to precedens w historii Polskiego Związku Niewidomych, bowiem po raz pierwszy została w ten sposób odznaczona organizacja działająca w strukturach Związku.

Złota Odznaka Honorowa PZN dla doc. Janusza Wyzgała

        W tym samym dniu w sali Muzeum Tyflologicznego przy ul. Konwiktorskiej, na wniosek Rady Ociemniałych Diabetyków Zarząd Główny PZN odznaczył doc. Janusza Wyzgała z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie Złotą Odznaką Honorową PZN za pracę na rzecz ociemniałych diabetyków. Dowodem Jego wielkiej życzliwości i zaangażowania w pracę na rzecz środowiska jest m.in. umożliwienie wielu diabetykom członkom PZN przeszczepienia trzustki i nerki oraz współpraca z ROD w edukacji chorych na cukrzycę.

SAMI MOŻEMY ZADECYDOWAĆ O PRZEZNACZENIU CZĘŚCI SWOJEGO PODATKU

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych, przy którym działa nasza RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym wpłaty dokonywane na działalność Rady mogą być odliczone od należności podatkowej

Każdy z Państwa może zadecydować czy 1% Waszego podatku dochodowego wesprze Skarb Państwa, czy wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie daje Państwu taką możliwość. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym obliczyć należny podatek a następnie jego 1% wpisać do specjalnej rubryki (W druku PIT-37 jest to część G, rubryka 111. W druku PIT-36 część J, rubryka 179), po czym pomniejszyć o wpisaną sumę należny podatek. Ten 1% odliczenia wpłacić na konto bankowe wybranej organizacji pożytku publicznego zachowując dowód wpłaty przez okres co najmniej pięciu lat. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wpłata na organizację pożytku publicznego”.
Kwota, którą wpłacicie Państwo na konto organizacji zostanie Państwu zwrócona przez Urząd Skarbowy lub pomniejszy Państwa zobowiązanie wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.
NIE JEST TO ŻADNA DAROWIZNA, tylko wskazanie sposobu wykorzystania części swojego podatku.
Mamy nadzieję, że zdecydujecie się Państwo skorzystać z danego wam przywileju i obdarzyć nas swoim zaufaniem.

Okręg Mazowiecki PZN /ROD
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa
KONTO: Bank Millenium
35 1160 2202 0000 0000 8292 5183 /ROD/

Glukometry udźwiękowione

Opis aktualnie dostępnych na rynku polskim udźwiękowionych urządzeń do mierzenia poziomu glukozy we krwi przez chorych na cukrzycę
oraz WAŻNA INFORMACJA:
Jak zaadoptować stary glukometr Gluki Plus do współpracy z tańszymi paskami Glucocard 2POWRÓT NA GÓRĘ STRONY