RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW ROD

Glukometry

Strona Główna ROD

       

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Adaptacja starszego modelu Gluki Plus do pasków Glucocard 2

Instrukcja obsługi
glukometru Gluki Plus


Instrukcja obsługi
glukometru
Accu-Chek Active


Przystawka mówiąca
współpracująca
z Accu-Chek Active

Jak zmierzyć poziom glukozy we krwi przy dysfunkcji wzroku?

        O konieczności mierzenia poziomu glukozy przez chorych na cukrzycę nie trzeba przekonywać. Czynność ta jest trudna dla osób niedowidzących i całkowicie ociemniałych, pożądany byłby specjalny udźwiękowiony zestaw pomiarowy, spełniający następujące założenia:

 1. Podawanie wyników głosowo.

 2. Łatwe nanoszenie krwi na pasek pomiarowy.

 3. Podstawowa obsługa bez użycia wzroku.

 4. Niska cena i koszty eksploatacji.

        Powyższe założenia przez producentów glukometrów zostały rozwiązane w postaci specjalnie zaprojektowanych, zintegrowanych, udźwiękowionych aparatów lub poprzez wyprodukowanie przystawek udźwiękawiających zwykłe glukometry. Pierwsze z nich charakteryzuje łatwość obsługi i wysoka cena. Drugie odwrotnie. Rynek polski dysponuje oboma przykładami. Zostaną one opisane z punktu widzenia osoby niewidomej.

Zintegrowany glukometr Gluki Plus austriackiej firmy Caretec

Foto - Gluki Plus         Urządzenie określa poziom glukozy we krwi metodą elektrooporową. Wykorzystuje paski pomiarowe z mikrokapilarami. Przytknięcie mikrokapilary do kropli powoduje zassanie około 3 mikrolitrów płynu. Choć zalecane są testy firmy Bayer Elite, to z powodzeniem można stosować paski Glucocard1, a po przeróbce glukometru i Glucocard2. Aparat określa poziom glukozy w zakresie od 40 mg/dl do 500 mg/dl. Wyniki prezentuje po 30 sekundach głosowo oraz na dużym, ciekłokrystalicznym ekranie.. W pamięci rejestruje 20 pomiarów i wylicza z nich średnią. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich lub ostatniego zapisu. Pracuje w temperaturze pokojowej i w wilgotności powietrza od 20% do 80%.
        Glukometr ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 120x64x22 milimetrów i nie posiada przycisków funkcyjnych. Waży 145 gram. Na górnej powierzchni znajduje się wyświetlacz i mały głośniczek. Na krótszym boku zainstalowano gniazdo, w którym umieszcza się paski, a na dłuższym gniazdo słuchawkowe. Od spodu znajduje się zamykana komora bateryjna. Aparat zasila alkaiczna bateria 9V (6F22) lub akumulator o tym samym napięciu. Żywotność zasilania jest określona odpowiednio na 1000 i 300 pomiarów.
Do obsługi glukometru używane są jeszcze:
        - Pasek kodowy, oznaczony literą F z cyfrą, kalibruje aparat do danej partii pasków pomiarowych.
        - Pasek kontrolny, opisany „Check", służy do testu glukometru, odczytania i wykasowania pamięci.

        Wszystkie pojawiające się na ekranie komunikaty są równocześnie podawane głosowo.

        Wykonanie badania Glukim Plus jest bardzo łatwe. Po umyciu i osuszeniu rąk należy:

 1. Włożyć do gniazda wyciągnięty z folii pasek pomiarowy. Kierować się wystającym na pasku kluczem. Glukometr włączy się i poda informacje o kodzie, na przykład F5 oraz wartość ostatniego pomiaru.

 2. Do wyciśniętej kropli krwi przytknąć zaokrąglony brzeg umieszczonego w aparacie paska. Pierwsze piknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie zasysania próbki, a trzy następne sygnały dźwiękowe rozpoczęcie pomiaru przez glukometr.

 3. Po 30 sekundach Gluki Plus poda wynik.

 4. Wyjąć pasek. Glukometr się wyłączy, a wynik zostanie zapisany w pamięci. Jeśli tego nie uczynimy, aparat sam się wyłączy po 3 minutach.

        Gluki Plus jest sprzedawany w wersji podstawowej z baterią, instrukcją obsługi i paskiem kontrolnym. Jego cena waha się w okolicach 2500zł. Opcjonalnie można zamówić u producenta nakłuwacz, glukozowy płyn kontrolny, słuchawki i etui. Gwarancja wynosi 24 miesiące. Dystrybucją Glukiego na terenie Polski zajmują się firmy Altix, E.C.E, Harpo. Przed zakupem Warto sprawdzić oferty.
        Do zalet Gluki Plus należy zaliczyć bardzo łatwą obsługę i przy stosowaniu pasków Glucocard2 niskie koszty eksploatacji.
        Natomiast do wad wysoką cenę, małą pamięć, brak rejestracji daty i godziny pomiaru, brak regulacji głośności i możliwości przesłania danych do komputera.

Szczegółowa instrukcja obsługi
glukometru Gluki Plus

Zestaw pomiarowy:
Glukometr Accu-Chek Active firmy Roche i przystawka GLUKOPLUS firmy Integra

Foto - Glukometr Accu-Chek i przystawka Glukoplus         Przy wykorzystaniu tego zestawu urządzeń najpierw dokonuje się pomiaru glukozy glukometrem, a następnie z jego pamięci odczytuje wynik za pomocą przystawki.
        Accu-chek Active jest współczesnym urządzeniem mierzącym poziom cukru we krwi metodą fotometryczną. Do testów można używać wyłącznie pasków Accu-Chek Active Glucose. Na duże pole pomiarowe należy nałożyć 2 mikrolitry krwi. Wynik otrzymuje się po 5 sekundach. Aparat mierzy w zakresie od 10 mg/dl do 600 mg/dl. W pamięci rejestruje 200 ostatnich pomiarów glukozy wraz z oznaczeniem daty i godziny. Wylicza również średnie z 7 i 14 ostatnich dni. Istnieje możliwość wykasowania bieżącego wyniku. Działa w temperaturach od 10 do 40 stopni Celsjusza i wilgotności do 85%.
        Mały i elegancki aparat ma wymiary 115x40x22 milimetrów i waży bez baterii 45 gram. Na górnej powierzchni znajduje się duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, dwa przyciski funkcyjne: M - pamięć i S - ustawianie, okienko pomiarowe i prowadnica do wsuwania pasków pomiarowych. Na bocznej ścianie umieszczono gniazdo dla klucza kodowego, a na górnej złącze podczerwieni IRDA. Komora na dwie baterie litowe CR 2032 jest od spodu. Zasilanie wystarcza na około 1000 pomiarów.
        Każde opakowanie pasków testowych posiada własny klucz kodujący, który umieszcza się na stałe w glukometrze.
        Aparat testuje się paskami pomiarowymi i specjalnymi płynami Accu-Chek Active Control. Glukometr informuje graficznie o wystąpieniu błędów lub niespełnionych warunkach pomiarowych.
        Dane z glukometru można przesłać do komputera i analizować za pomocą programów: Accu-Chek compass lub Camit.
        Wejście do funkcji pamięci i ustawiania Accu-Chek Active odbywa się za pomocą przycisków: M i S. Ich naciśnięcie uruchamia glukometr i pozwala pracować w obszarach pamięci i ustawień. Przy pomiarze urządzenie jest włączane przez pasek. Jego wyjęcie, albo pozostawienie glukometru w bezczynności na 2 minuty wyłącza aparat.
        Dzięki firmie Hand Prod Glukometr jest powszechnie obecny na rynku polskim w cenie około 150 złotych. Posiada wieczystą gwarancję. W skład zestawu wchodzą urządzenie, nakłuwacz z lancetami, płyny testowe, paski pomiarowe, etui i instrukcja obsługi.

GLUKOPLUS jest urządzeniem elektronicznym służącym do głosowego odczytu wyników pomiarów glukozy z pamięci Accu-Chek Active. Wraz z wartością podaje informacje o dacie, godzinie i innych zapisanych komentarzach. Estetyczne urządzenie o kształcie żółtego prostopadłościanu ma wymiary 100x60x30 milimetrów. Na górnej powierzchni znajduje się głośnik i ustawione w jednym rzędzie trzy przyciski funkcyjne. Na lewym boku umieszczono soczewkę łącza podczerwieni IRDA. Za jego pomocą przystawka komunikuje się z glukometrem. Środkowy, okrągły klawisz służy do uruchomienia urządzenia i powtórzenia odczytanych wartości. Natomiast trójkątne strzałkowate przyciski służą do przeglądania kolejnych zapisanych wyników. Przyciśnięcie środkowego klawisza jednocześnie z którąś ze strzałek daje możliwość regulacji głośności. Wszystkie czynności przystawki są sygnalizowane głosowo.
        Na spodzie aparatu znajduje się komora na alkaliczną baterię 9V ( 6F22).
        GLUKOPLUS jest sprzedawany przez firmy IntegraE.C.E w cenie 650 zł plus VAT. Wraz z urządzeniem dostarczana jest bateria, gwarancja (24 miesiące), instrukcja obsługi, kaseta i Płyta CD z dźwiękową i elektroniczną wersją instrukcji.
        Procedurę pomiarową za pomocą Accu-Chek Active i GLUKOPLUS należy poprzedzić umyciem i wysuszeniem rąk. Glukometr koniecznie powinien mieć ustawioną datę, godzinę, włączony sygnał dźwiękowy oraz włożony właściwy klucz kodowy. Następnie:

 1. Wsunąć przez prowadnicę pasek pomiarowy do końca tak, żeby prostokątne pole testowe było na wierzchu. Glukometr włączy się i wykona krótką procedurę startową. Pokaże oznaczenie kodu i symbol kropli krwi. Będzie teraz gotowy do nałożenia próbki.

 2. Nakłuć boczną część opuszki palca I pozostawić wyciśniętą kroplę na górze. Drugą ręką podsunąć glukometr pod palec tak, aby spodnią częścią opuszki wyczuć chropowate pole testowe paska. Producent zezwala na dotykanie tego pola. Obrócić o 180 stopni palec. Krew zostanie umieszczona we właściwym miejscu. Glukometr wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy informujący o rozpoczęciu pomiaru. Po 5 sekundach pojawi się następny pojedynczy sygnał dźwiękowy oznajmiający zakończenie pomiaru i wyświetlenie wyniku na ekranie. Podwójne piknięcie przy drugim sygnale oznacza wystąpienie błędu. Należy powtórzyć procedurę z następnym paskiem.

 3. Wyjąć pasek. Glukometr się wyłączy i automatycznie zapisze wynik do pamięci.

 4. Zestawić ze sobą Accu-Chek Active i GLUKOPLUS. Na równej płaszczyźnie ułożyć urządzenia. Przyciski funkcyjne przystawki powinny być u dołu od strony użytkownika. Glukometr ustawić pod kątem prostym z lewej strony. Linia górnego boku glukometru powinna być zrównana z górną linią przystawki. Odległość pomiędzy urządzeniami nie powinna być większa od 15 centymetrów, a nadajniki IRDA powinny być na wprost siebie.

 5. Nacisnąć środkowy, okrągły klawisz GLUKOPLUS. Przystawka włączy się i wypowie komunikat „Glukometr". Słychać też będzie powolne stukanie oznaczające próbę nawiązywania łączności przystawki z Glukometrem.

 6. Wcisnąć przez czas nie krótszy od 6 sekund, górny przycisk glukometru oznaczony M. Accu-Chek Active wyświetli napis „PC", który oznacza tryb wysyłania danych. Po nawiązaniu kontaktu przystawka poda głosowo wartość wyniku, czas, datę i jeśli są, dodatkowe zapisane komentarze. Naciśnięcie ponowne środkowego klawisza powtórzy informacje. Użycie strzałek w lewo i prawo pozwoli na przeglądanie wyników wstecz i do przodu.

 7. Po odsłuchaniu ostatniego zapisanego wyniku pozostawić urządzenia nienaruszone. Po piętnastu sekundach przystawka wypowie komunikat „Wyłączam się” i wyłączy glukometr i samą siebie. Teraz można przemieszczać urządzenia.

Uwaga!
        Tryb „PC” można wyłączyć samemu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku M. Jeśli nie ma pewności, czy ten tryb jest wyłączony, należy zestawić urządzenia i włączyć przystawkę. Po próbie nawiązania łączności GLUKOPLUS wyda komunikat „Nie mogę nawiązać połączenia. Wyłączam się". Oznaczać to będzie, że glukometr nie miał włączonego trybu transmisji danych (PC).
        Wadą tego zestawu pomiarowego jest konieczność zachowania dyscypliny przy pomiarze glukometrem. Niewidomy nie ma informacji o tym, co dzieje się z urządzeniem. Spory problem mogą mieć osoby nie mające czucia w palcach. Konieczna jest także czasowa pomoc ze strony kogoś widzącego. Do zalet należy zaliczyć prostotę obsługi przystawki, wysoką jakość glukometru i możliwość dużej analizy zapisanych wyników. Nie bez znaczenia jest cena zestawu wynosząca około 940 zł.

Szczegółowa instrukcja obsługi
glukometru Accu-Chek Active firmy Roche


Przystawka mówiąca współpracująca
z Accu-Chek Active - Instrukcja obsługi

        Niestety na rynku polskim to są jedyne propozycje przyrządów mierzących poziom cukru we krwi osobom z dysfunkcją wzroku. Przed zakupem i użytkowaniem gorąco polecam zapoznanie się z instrukcjami obsługi.

Jarosław Gniatkowski

LINKI DO PRODUCENTÓW:

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY