RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW ROD

Nagrania na kasetach

POWRÓTPowrót

Zakład Nagrań i Wydawnictw PZN nagrał:

książkę kucharską pod redakcją prof. dr. hab. Jana Tatonia pt.
„Smaczne i zdrowe żywienie osób z cukrzycą i ich rodzin” - (30 kaset)


wybrane artykuły z czasopisma
„Diabetyk”


Dzięki konsultacjom z ROD firma Novo Nordisk rozpoczęła kolportaż swojego kwartalnika „Gazeta o cukrzycy” w wersji dźwiękowej na kasetach magnetofonowych. Po jednym egzemplażu tej pozycji otrzymuje każde koło PZN. Można też wypożyczyć tę gazetę w bibliotece PZN.


Kasety są dostępne w Centralnej Bibliotece PZN w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 7/9 - z możliwością wypożyczenia za pośrednictwem poczty.