RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW ROD

Refundacja glukometru

POWRÓT

Powrót

Starania o refundację glukometru udźwiękowionego

W tej sprawie Rada jest upoważniona przez Zarząd Główny PZN do reprezentowania ociemniałych diabetyków z całego kraju. Podjęte rozmowy w Ministerstwie Zdrowia i w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych nie przyniosły oczekiwanego, systemowego rozwiązania problemu. Sprawa ta uzyskała natomiast poparcie Krajowego i Regionalnego Konsultanta d/s Diabetologii. Prof. dr hab. Anna Czech i prof. dr hab. Jan Tatoń (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM w Warszawie) przekazali do dyspozycji Rady 9 udźwiękowionych glukometrów „GLUKI", których uroczyste przekazanie odbyło się 26 lutego 2002 r. Od tej pory udało się zdobyć pomoc i zrozumienie dla tej sprawy ze strony kilku sponsorów. Fundusze na zakup tych urządzeń przekazali nam:

     -  PZU „Życie” S.A. (3 glukometry)
     -  NOVO NORDISK Pharma (5 glukometrów)
     -  PEKAO S.A. (4 glukometry)
     -  ELOPAK S.A. (2 glukometry)

Serdecznie dziękując dotychczasowym ofiarodawcom czynimy usilne starania, aby lista ta stale się zwiększała.
Obecny koszt glukometru „GLUKI” to około 2 500 zł. Posiadane przez nas w tej chwili 23 aparaty są udostępniane na zasadzie rocznego wypożyczenia (z opcją przedłużenia) osobom najbardziej potrzebującym). Przydzielamy je w sposób jawny, drogą głosowania, rozpatrując podania zgłoszone osobiście, poprzez łączników lub Zarządy kół.

Rada Ociemniałych Diabetyków dysponuje również 16 przystawkami dźwiękowymi do glukometrów Accu-Chek Active. 10 takich prototypowych urządzeń przekazała nam do testowania firma „ROCHE Diagnostics Polska” i po zakończeniu testów pozostawiła do użytkowania. Natomiast Fundacja BRE Banku przekazała 3 000 zł na zakup handlowej już wersji tych urządzeń. Aktualna cena przystawki dźwiękowej wynosi ok. 750-800 zł. Przystawki są udostępniane potrzebującym na identycznych zasadach, jak glukometry ”GLUKI”.

PRZECZYTAJ TAKŻE:   Glukometry