12:00:00
W listopadzie 2016 r. upłynie 16 lat od daty powołania do życia Klubu Twórczości ŻAR przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych. Klub rozpoczął swoją działalność w kilku sekcjach: wokalno-muzycznej, teatralnej, plastycznej i literackiej. Niektóre z nich działały jednak tylko kilka lat. Jubileuszu piętnastolecia działalności doczekały się tylko dwie grupy: Zespół Wokalno-Muzyczny Echo oraz Grupa Literacka Poetica ze swoimi agendami: Kwartalnikiem Kulturalnym Sekrety ŻARu oraz Mazowieckim Konkursem Małej Formy Literackiej. Stąd też działalności tych grup poświęca się na tej stronie najwięcej uwagi.
©2016 Klub Twórczości Żar . Wszelkie prawa zastrzeżone, Projekt i wykonanie Wiesław Mazur