12:00:00

Kwartalnik Kulturalny Sekrety ŻARu

Jest wydawany od 15. lat przez grupę osób z dyzfunkcją wzroku, zapaleńców, wolontariuszy, którzy postawili sobie za cel wydobycie z szuflad i upowszechnienie twórczości własnej i innych osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach żywot pisma zależy wyłącznie od hojności Darczyńców. Na ich hojność wciąż liczymy. Prosimy zatem:

PROŚBA O 1%

Drodzy Czytelnicy Sekretów ŻARu! Jeżeli chcecie, by nasz kwartalnik ukazywał się regularnie, by stale podnosił swój poziom, by był bardziej dostępny, to pamiętajcie, że jest to w dużej mierze uzależnione od środków finansowych. Będziemy wdzięczni za przekazanie na rzecz Kwartalnika Kulturalnego Sekrety ŻARu


JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

Po wyliczeniu, podatku do zapłacenia prosimy wpisać w odpowiednie pole nasz numer KRS:

KRS: 0000163347
i dodatkowo koniecznie podać cel na jaki Państwa 1% ma zostać przeznaczony poprzez wpisanie: „na Kwartalnik Kulturalny Sekrety ŻARu”

Redakcja Sekretów ŻARu, wobec częstych zapytań informuje, że pismo nasze jest bezpłatne i zarówno aktualnych, jak archiwalnych numerów nie można kupić. Na prośbę osób zainteresowanych, w miarę możliwości, wysyłamy wskazane egzemplarze bezpłatnie (choć zawsze, zwłaszcza wobec występujących ostatnio problemów finansowych, mile widziane są wszelkiego rodzaju wsparcia, darowizny – zob. str. 3). Są jednak numery, których na-kład jest całkowicie wyczerpany i te mogą być dostępne jedynie w wersji elektronicznej na stronie Internetowej www.pzn-mazowsze.org.pl albo wysłane przez nas w formacie PDF pod wskazany adres e-mail.

Ten link przeniesie Cię na górę strony
©2016 Klub Twórczości Żar . Wszelkie prawa zastrzeżone, Projekt i wykonanie Wiesław Mazur