Logo Okręgu Mazowieckiego PZN LOGO KLUBU HORYZONT
Strona główna

Do Strony Głównej
Okręgu Maz. PZN

KONTAKT

Powrót do Strony Głównej
Zapraszamy do działu z opisem NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
Zapraszamy do działu RADA KLUBU
Zapraszamy do działu KULTURA
Zapraszamy do działu GALERIA
Przewodnicząca: Jadwiga Orłowicz

Siedziba:
Polski Związek Niewidomych
Okręg Mazowiecki
Klub Przyjaciół HORYZONT
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa

tel.: (22) 827 21 30 (sekretariat)
fax: (22) 828 86 01
e-mail: klub.horyzont@pzn-mazowsze.org.pl

Powrót do Strony Głównej

Strona  Główna Klubu

Powrót na początek strony

Powrót na górę